Om företaget

ecology more

om företaget

Företaget Aquafor startade verksamheten år 2001. Företaget tillverkar högkvalitativa ekologiska preparat:

  • för septiktankar och minireningsverk
  • för avfettning och rensning av avloppssystem
  • djurstallar

Preparaten är ofarliga för människor, djur och miljön och har nödvändiga certifikat. Preparaten baseras på resultaten för nyaste forskning inom bioteknologi.

Vi erbjuder teknisk avancerade produkter med beprövad effektivitet. Våra produkter används sedan många år i hushåll samt i storkök, tillverknings-, trädgårds- och djuruppfödningsföretag.

Företagets produkter köps både av inhemska och utländska kunder samt av restaurang- och hotellföretag och statliga myndigheter.