Miljö

ecology more

Miljö

Naturmiljön är vår gemensamma resurs. Vi måste värna om vår omgivning.
Aquafors biopreparat är produkter av polsk miljöbioteknik. Vid val av den mikrobiologiska kompositens sammansättning och starters har man tagit hänsyn till mycket stränga säkerhetskrav vad beträffar både berednings- och produktionsstadiet av biorpreparaten och deras senare användning, samtidigt som man säkerställer den planerade mycket höga effektiviteten.
Biopreparatens konstruktion och val av absolut icke patogena mikroorganismer garanterar full säkerhet för människor och miljön även vid överdosering och själva användningen kan ske i närvaro av människor, djur och växter samt under pågående produktionsprocesser.