biosanit

Biosanit

Biosanit
Ekologiskt preparat till septiktankar (slamtankar) och reningsverk

Modernt och ekologiskt biopreparat som används för behandling och neutralisering av föroreningar och avloppsvatten uppsamlat i septiktankar (slamtankar), avloppsreningsverk och anläggningar med liknande funktion. Preparatet tar bort dåliga lukter från dessa anläggningar och förhindrar att skadliga ämnen vilka finns i föroreningar och avloppsvatten från hushåll, hotell, pensionat, skolor osv. tränger i marken.


Biopreparaten har belönats med medaljer på inhemska och internationella mässor.

Användningssätt:
Uppmätt preparatmängd enligt tabell ska hällas direkt i toaletten eller septiktanken (slamtanken) och spolas ner med vatten.


Dosering:

Reningsverk (septiktank med dränering)

Volym (m3)
2-4
5-7
9-11

Startdos (mått)
12
18
22

Underhållande dos (mått) varje 3 veckor
2-3
3-4
5-6

En förpackning räcker till (i månader)
16
8
5

Påföljande förpackningar räcker till (i månader)
24
15
9Tät septiktank

Volym (m3)
2-4
5-7
9-11

Startdos (mått)
12
20
24

Underhållande dos (mått) varje 3 veckor
2-3
3-4
5-6

En förpackning räcker till (i månader)
16
8
4

Påföljande förpackningar räcker till (i månader)
24
15
9Avledning av orenat avloppsvatten till tankar (septiktankar, slamavskiljare) och vidare till mark eller vattendrag utgör fara för både vattenmiljön och människan. Därför är det nödvändigt att sänka råavloppets parametrar avsevärt (minskning av behovet av syre och suspensioner, reducering av ämnen vilka svarar för stopp i avloppet i byggnaden eller dräneringen) till en nivå som medger fortsatt avledning.
Ett annat problem som drabbar varje ägare till septiktank eller minireningsverk är den dåliga lukten och behovet att ofta tömma tankar. Detta beror på att under användningen av sanitära avloppet och renande medel stoppas den naturliga nedbrytningsprocessen av föroreningar och startas en ogynnsam process som innebär att fördelningssystemet sätts igen vilket alltid orsakar dålig lukt.
För att bemöta dessa problem har vi skapat BIOSANIT preparatet som inte bara klarar av att förbättrar de fysikalisk-kemiska samt hygiensanitära parametrarna i avloppsvattnets uppsamlingsplatser utan också till stor grad reducerar de dåliga dofterna.

Fördelar med att använda preparatet:
  • tar bort dåliga dofter,
  • tillför utvalda bakteriestammar, mycket effektiv under hela behandlingen av avloppsvattnet,
  • stödjer reningsprocessen,
  • genom nedbrytning tar bort fetter och organiska föreningar,
  • förbättrar fysikalisk-kemiska och hygiensanitära parametrarna i förorenade tankar,
  • hjälper att rensa avlopps- och dräneringssystemet,
  • accelererar nedbrytning av organiska föreningar inkl. fetter.

Funktion:
I preparatet ingår en sk. starter som utgör näring och energikälla som främjar snabb tillväxt av de mikroorganismer vilka skapar den specifika kompositen. Den noggrant utvalda sammansättningen av mikroorganismer orsakar nedbrytning av skadliga ämnen och minskar betydligt deras parametrar, minskar mängden uppsamlat avloppsvatten i tankarna, tar bort dåliga lukter och bromsar tillväxten av patogena mikrober.

Förpackning:
Nettovikt 500g (ej mindre än 32 mått). En förpackning räcker upp till 15 månader. Det finns även 250g förpackningar avsedda för mindre tankvolymer samt kolonilotter.

Preparatet är helt ofarligt för människor, djur och miljön. Biologiskt nedbrytbart.